Türkiye +90 212 6232015

Ürünler/Sistemler

Kurutucu Silika Jel Rotor

Bütün DST nem alma cihazları, Seibu Giken Japon yüksek kaliteli SSCR rotorları kullanmaktadır. DST nem alma cihazları sürekli olarak araştırma geliştirme departmanımızda geliştirilmektedir. Bu bölümde, Seibu Giken yüksek teknolojili rotorlar ve nem alma prensipleri hakkında bilgiler  bulabilirsiniz.


Seibu Giken nem alıcı rotorun kesit resmi. Tambur üzerindeki fazla sayıdaki kanallar, adsorpsiyonda ekstra verimlilik sağlar!

 

 

 

SSCR Sorpsiyon Silika Jel Rotor


Tüm DST kurutucu nem alma cihazlarında Seibu Giken silika jel rotoru kullanılmaktadır. Seibu Giken rotorundaki silika jel yapıya kimyasal olarak birleştirilmiştir, bu da havaya kurutucu madde kaçmaması ve aynı zamanda uzun ömür anlamına gelir. 10 yıllık çalışma sonucunda dahi Seibu Giken rotorlar orijinal kapasitesinin %90’ ından fazlasını korumaya devam eder. Başka bir önemli nokta ise Seibu Giken rotorlar kirlendiklerinde yıkanabilmektedir. Bu da özellikle sert koşullarda çalışan rotorlar için önemlidir.

Seibu Giken silika jel rotoru geliştiren ilk şirkettir ve hala bu konuda sektörün lideridir.

Tanınmış Frauenhofer Enstitüsü’nde yapılan testler göstermiştir ki Seibu Giken rotorlarda kuru havaya asla toz kaçmamaktadır. Atık su istasyonlarındaki DST nem alma cihazları üzerinde yapılan testler ayrıca göstermiştir ki rotor bakteriyostatiktir.

Düz ve oluklu levhaların farklı katmanlarından üretilen adsorpsiyon rotoru kurutucu denen aktif bir bileşenle doydurulmuştur. Bu, yapı boyunca birbirine paralel giden çok sayıda aksiyel hava kanalı oluşturmak için yapılmıştır. Hava kanalların içinden geçtiği zaman kurutulmaktadır.

Nem alma cihazındaki en önemli parça rotordur. Cihazın kapasitesini ve ömrünü belirleyen şey rotordur. Bu yüzden güvenilir, istikrarlı ve verimli bir rotor istenir. Aşağıdaki bilgiler seçiminizi yaparken karar vermenize yardımcı olması açısından önemlidir.

Kurutucu malzemeli

Kurutucu rotorun icat edildiği 1950lere gidecek olursak kurutucu olarak lityum klorit kullanıldığını görürüz. Lityum kloride kimyasal bir reaksiyon ile nemi absorbe eder. Tuzla doyurulmuş rotorun dezavantajı yüksek neme dayanamamasıdır. Doymuş hava, tuzun tamamen rotordan ayrılmasına neden olarak kapasitenin düşmesine ve bunun peşi sıra nem alma cihazının da korozyonuna neden olur. Bugün gitgide daha fazla nem alma cihazında silica jel rotolar kullanılmaktadır. Silika jel su moleküllerini yüzeyinde tutarak nemi adsorbe eder. Bunun avantajı da doymuş havaya dayanabilmesi ve silika jel ile rotor kimyasal olarak bağlanmış olup bakımı da iyi yapıldığı durumlarda da 10 yıl gibi uzun ömürlü olmasıdır. 

Rotordan toz çıkacak mı? 

Dağınık kurutucu yapısına sahip hem lityum klorit hem de silika jel rotorlar, rotordan kuru hava ile çıkacak biraz toza sebebiyet verir. Kurutulmuş materyalin verebileceği olası hasarın yanı sıra rotorun kapasitesi düşecektir. Sadece kimyasal olarak bağlanmış silika jelli rotorlar kuru havaya kurutucu madde kaçırmazlar.

Yıkanabilirlik

Eğer rotor kaza sonucu veya kirli havanın kullanıldığı bir uygulamada kullanılarak kirlenmişse (Ör. Yağ dumanı) rotorun yıkanabilir olması önemlidir ki bu sayede kendiniz yıkayabilirsiniz. Rotoru temizletmek için ayırmak hem pahalıdır hem de uzun bakım durmalarına sebebiyet verir.

Bakteri çoğalması

Su arıtma tesislerinde kullanılan silika jelli rotorlar üzerinde yapılan testler göstermiştir ki rotor üzerinde bakteri formu bulunmamaktadır. Bu, rotor rejenerasyonundaki yüksek sıcaklık(120°C’ den fazla) ve kuru hava akışındaki düşük bağıl nem sayesinde sağlanmaktadır. 

SSCR-H Bakterisidal ve Hijyenik Rotorlar

DST sunduğu nem alma cihazı rotoru, özellikle ilaç ve gıda endüstrisinde ihtiyaç duyulan iç hava şartlarını sağlamak için geliştirilmiştir. SSCR-H yeni veya mevcut Seibu Giken DST rotor yerine konulabilir.

SSCR-H rotor yüksek nem alma kapasitesine sahiptir. Bakteriyostatik ve bakterisidal rotor yüzeyi sayesinde etkili biçimde havadaki bakterileri yok eder. 2001 yılında Japonya Gıda Araştırma Laboratuarları’ nda başarılı bir şekilde test edilmiştir.

 

 

SSCR-CI Silikonsuz Rotor

SSCR-CI havaya silikon bırakmadan nemi alır.

Eşsiz SSCR-CI rotoru %100 silikonsuz rotor olup tam nem alma kapasitesi sağlamaktadır. Otomotiv, ilaç ve silikonsuz ortam havası gerektiren diğer alanlar içindir.

Araştırmalar sayesinde, Seibu Giken %100 silikonsuz rotoru üretmiştir ve pazarda temini sadece Seibu Giken DST’ den yapılabilmektedir.

SSCR-CI geçerli nem alma cihazı rotorları ile değiştirilebilir.

 

SZCR Zeolit Rotor

Seibu Giken'in zeolit rotorları düşük çiğ noktalarında nem almak için geliştirilmiştir.